January 2019

5 lý do bạn nên mua bảo hiểm nhân thọ đầu năm 2019 (Kỷ Hợi)

Năm 2018 đã trôi qua, chúng ta đang được sống trong một giai đoạn mà đất nước đang có sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc, GDP năm 2018 đạt 7.08%, cao nhất trong 11 năm qua. Đó là những thành tựu to lớn của chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, đặc biệt […]

5 lý do bạn nên mua bảo hiểm nhân thọ đầu năm 2019 (Kỷ Hợi) Read More »

Ngân hàng và Bảo hiểm nhân thọ, để tiền ở đâu an toàn hơn?

Ngân hàng và Bảo hiểm nhân thọ đều là những ngành chủ đạo trong lĩnh vực tài chính, đều có chức năng huy động vốn của người dân và mang đi đầu tư. Trong khi ngân hàng có nhiều hình thức huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn thì Bảo hiểm nhân thọ

Ngân hàng và Bảo hiểm nhân thọ, để tiền ở đâu an toàn hơn? Read More »

Sự thật về tiết kiệm, hưu trí trong bảo hiểm nhân thọ. Có giống như bạn nghĩ?

Khi được các tư vấn viên mời chào các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, khách hàng thường được giới thiệu về các quyền lợi tiết kiệm hay tích lũy hưu trí khi về già. Vậy thực chất các khoản tiết kiệm và hưu trí hình thành như thế nào? Không nhiều khách hàng có

Sự thật về tiết kiệm, hưu trí trong bảo hiểm nhân thọ. Có giống như bạn nghĩ? Read More »